Zbiór najczęściej zadawanych pytań i objaśnienie kluczowych pojęć.

 

1. Czym różni się certyfikat kwalifikowany od niekwalifikowanego?

a) pochodzeniem:

- certyfikaty kwalifikowane mogą wydawać jedynie Kwalifikowane Centra Certyfikacji,

- certyfikaty niekwalifikowane mogą wydawać Centra Certyfikacji niekwalifikowane i kwalifikowane.

b) skutkami prawnymi:

- podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego,

- podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego jeśli obie strony zawarły wcześniej umowę. W umowie powinny być zawarte zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych przy pomocy certyfikatów niekwalifikowanych.

c) nośnikiem:

- nośnikiem (czyli miejscem przechowywania) certyfikatu kwalifikowane jest urządzenie kryptograficzne (karta mikroprocesorowa, etoken itp). Urządzenie takie musi posiadać odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa,

- certyfikaty niekwalifikowane mogą być przechowywane na komputerze użytkownika lub na urządzeniu kryptograficznym (karta mikroprocesorowa, etoken itp). Użytkownik ma pełna swobodę w wyborze nośnika certyfikatu.

d) ograniczeniami w użytkowaniu:

- certyfikat kwalifikowany może być używany jedynie do składania/weryfikacji podpisu elektronicznego. Ustawa zabrania używania go do innych celów takich jak logowanie, szyfrowanie. Certyfikaty kwalifikowane mogą być używane tylko z "bezpiecznymi aplikacjami" czyli takimi które posiadają oświadczenie producenta o zgodności z wymogami ustawy o podpisie elektronicznym,

- certyfikaty niekwalifikowane nie posiadają ograniczeń pod względem ich użyteczności.

e) ceną:

- certyfikat kwalifikowany (karta + certyfikat ważny 1 rok + czytnik + aplikacja do składania/weryfikacji podpisu) kosztuje w granicach:

- od 296 zł w Certum | Szczegółowa oferta

- od 296 zł w KIR | Szczegółowa oferta

- od 298 zł w Sigillum | Szczegółowa oferta

Podane ceny w PLN Netto - stan na 06.03.2008 r.

2. Co to jest Centrum Kwalifikowane?

Kwalifikowane Centrum Certyfikacji to takie centrum które:

a) spełnia ustawowe wymogi dotyczące Centrów Kwalifikowany

b) złożyło wniosek o wpis do rejestru "kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne" (koszt złożenie wniosku 10 000 euro)

c) przeszło audyt zgodności z wymaganiami zawartymi w ustawie

d) uzyskało wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

3. Czy certyfikat służy do składania podpisu elektronicznego?

Nie (pomimo tego że często mówi się np. "podpisz się swoim certyfikatem") certyfikat służy jedynie do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz szyfrowania danych. Żeby zrozumieć lepiej zasadę działania certyfikatu i klucza prywatnego zapoznaj się z kursami on-line dostępnymi w ramce obok.

4. Czy podpis weryfikowany przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego może wywoływać skutki prawne podpisu odręcznego?

Tak, jeśli obie strony (wymieniające podpisane elektronicznie dokumenty) zawarły wcześniej umowę. W umowie (tak zwanej komunikacyjnej) powinny być zawarte zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych przy pomocy certyfikatów niekwalifikowanych oraz identyfikatory tych certyfikatów np. "nr seryjny"