Słownik pojęć z zakresu wiedzy nt. podpisu elektronicznego oraz podstaw technologii internetowych.

Wyniki badań - część 2

Wyniki badań - cześć 1

Zbiór najczęściej zadawanych pytań i objaśnienie kluczowych pojęć.